Jdi na obsah Jdi na menu

KDE BÝVALA HŘIŠTĚ V BABICÍCH

Luža

Dnes zahrada mateřské školy. V zimě se zde hrával hokej.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zápotočná

Dnes pole za železnicí mezi Hamé a Kudlovským potokem. První hřiště SK Babice zbudované v roce 1930. Za tímto účelem byl pronajatý pozemek od sedláka Františka Gabriela. Za nájem platil SK Babice přes 600Kčs ročně, což byla na tehdejší dobu poměrně velká částka. Aby se vůbec mohla kopaná hrát závodně, museli si hráči sami finančně přispět na nákup dresů a dalších potřebných věcí. Hřiště na Zápotočné bylo zrušeno těsně před válkou nebo snad během války.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sokolské

Na Sušicku, v současnosti neudržovaná plocha. Zde se objevil první kopací míč, který vlastnil syn továrníka Varmuže. Ale i chlapci z chudobných rodin toužili si zahrát fotbal a tak se na další míče složili z peněz, které dostali za klepání o Velikonocích. Tak si koupili společný míč chlapci jak na Ceronech, tak v Chaloupkách. Chlapci z Chaloupek a Dědiny kopali většinou před stodolama v Chaloupkách, Ceroňané se Zběhovjáky na Sokolském nebo u nádraží.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

U Moravy

Bylo v provozu snad jen čtyři až pět let. Vybudoval jej oddíl Rudá Hvězda. Práce na zbudování tohoto hřiště byly velmi namáhavé a vypomáhali také hráči Horymíra Cerony. Bylo to první hřiště pro kopanou v Babicích. Tady se odehrály první mistrovské zápasy mezi Rudými Hvězdami a také Horymírem. Po likvidaci oddílu Rudá Hvězda bylo hřiště u Moravy zrušeno.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

U Dvojáku

Bylo po levé straně silnice za potokem u mostu ,,dvojáku" až do konce války v roce 1945. 1.5.1945, když odcházeli z Babic poslední němci, vyhodili most do povětří. A protože v jeho blízkosti stály také šatny TJ Sokol Babice, byly zničeny také.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

U Školy

Jako hřiště byla tato plocha využívána od roku 1951. Vlastníky pozemků bylo několik babických občanů. Ti je darovali a v roce 1974 byly pozemky zapsány na katastru pod majitele, kterým se stal TJ Sokol Babice.
Až do roku 1961 bylo hřiště situováno obráceně. Hřiště v této době bylo škvárové a místy na něm prorůstala tráva. Škvára se před zápasem urovnávala traktorem a těžkou traverzou. Při hře byla poměrně snadná možnost zranění a někteří hráči tak mají ,,škvárovou památku" dodnes.
V roce 1962 došlo k otočení hřiště do dnešní podoby. V tu dobu kolem něj byly žáky místní školy vysázeny topoly. Velký význam mělo provedení meliorací na hřišti. Nejdříve se tyto práce dělaly na tréninkovém hřišti (před položením asfaltu), a to v letech 1969-1970. Na podzim v roce 1982 se pak přistoupilo k náročné práci, odvodnění hrací plochy hřiště. Původní škvárové hřiště se muselo nejdříve podiskovat, zorat, vyrovnat, odvodnit a znovu dorovnat. Až poté se mohla zasít tráva. Ta se sela na jaře 1983. Použilo se speciální travní semeno přivezené z Brna a trávu zaseli staří sedláci z Babic. Ti také provedli první dvě sečení vzešlé trávy a to ručně. Zavlažování se nejdříve řešilo vodou z potoka, ale jelikož voda silně zapáchala (do potoka tekla odpadová voda z výroby tehdejší Fruty), došlo k vyhloubení nové studny v areálu hřiště. Na vybudování studny věnovala Fruta dvacet tisíc korun. V květnu roku 1985 se cvičila na novém travnatém hřišti spartakiáda. Byla to první sportovní akce na novém povrchu. Bohužel v ten den hodně pršelo a travnatý povrch byl zcela zničen a dlouho trvalo, než se jej podařilo obnovit.

Zajímavostí je, že v sedmdesátých letech 20. století se uvažovalo vybudovat v sousedství hřiště atletický areál, který by sloužil žákům základní školy. Dokonce byl vypracován projekt, podle kterého zde měla být běžecká dráha, doskočiště pro skok daleký i vysoký, kruh pro hod koulí a naplánovány byly plochy i pro další atletické disciplíny. Z uvedeného projektu bylo realizováno pouze doskočiště pro skok daleký a koulařský kruh. Udržování i tohoto malého cvičiště bylo ovšem náročné a základní škola na něj neměla prostředky. Z tohoto důvodu sloužilo svému účelu jen krátkou dobu. Za zmínku stojí i to, že v tomto období bývalo vedle fotbalových šaten také volejbalové hřiště.
Určitý čas byla u tréninkového hřiště mládežnická klubovna. Mládež si ji vybudovala ze stavební buňky a celkem dobře ji zařídila. V roce 1973 byla ale zničena při požáru.
V letech 1980-1985 pořádali fotbalisté na asfaltové ploše taneční zábavy ,,čajáky". Konaly se v letním období každých čtrnáct dnů a bývaly velice oblíbené. Svědčila o tom hojná návštěvnost, výjimkou nebylo i třistapadesát účastníků, kteří sem přišli nejen z Babic, ale i širokého okolí. Většinou hrála skupina Argema, vstupné bývalo deset korun.
V měsíci únoru a březnu roku 1995 došlo k vykácení topolů, protože se ukázalo, že listí, které na podzim opadávalo, značně poškozovalo trávník a kořeny stromů narušovaly odvodňovací drenáže. Novou výsadbu kolem hřiště navrhl Ing. Mikš z Kudlovské doliny, ale k realizaci tohoto projektu nakonec nedošlo.
V roce 2008 pak prošla hrací plocha o výměře 102x60m celkovou rekonstrukcí. Byly vybudovány závlahy a dosetý nový trávník.

hriste.jpeg